2/O Nilesh N Munot

CAPT. B. K. Singh

C/O Khandkar Rahul Sharadchandra

C/E Santosh Mulay

C/E Nabarun Sarkar

Capt. Manil Malhotra

3/E Shashank Komre

2/E Bhuvan Bansal

C/O- Parthiv Dhanji Vaghela

C/E Ajit Menon

ETO Jayatu Jana

MSMN Aivion Silveira

AB Faiz Kazi

3E Aditya Pandey

2/O Rohit Raghuvanshi

3/E Rajagopal Vivek

2/E Gorghate Sawankumar

C/E Pieris Ruwin Udaya Kumara Stanis

3/E Chockalingam Palaniappan

C/O Uday Chadha

Capt. Arvinder Gill

Capt. Parasa Ramulu Ramamurthy

2/E Alam Md Aftab

Capt. Sunil Kumar Singh

Capt. Tapan Kumar Paul

Capt. Punit Kumar Jashwant Tandel

2/E Amarnath Krishnasamy Satyadevan Oiler Raja Sekhar

Capt. Samir A. Kazi

Capt. Sikander Kazi

Capt. Ajay K Paliwal